PSYKOTERAPI, PSYKOSYNTESE, PSYKOSYNTESETERAPI

Psykoterapi er en metode for å løse opp i personlige problemer på en systematisk måte. 

I terapien kan du ta opp et hvilket som helst tema uten å tenke på nøytralitet eller taushetsplikt, og uten å være redd for å belaste eller for å miste anseelse, status eller venner. Du kan snakke om alt det som kan være vanskelig å snakke om i vanlige relasjoner, - og forvente å bli fortått.

Av og til kan våre reaksjoner og handlinger virke uforståelige for oss selv. Det at noen virkelig lytter og stiller de gode spørsmålene, vil hjelpe deg å sortere tanker og følelser. I terapi kan du få hjelp til å oppdage årsaker og sammenhenger, slik at du kan forstå deg selv og andre bedre, og finne gode veier ut av utfordrende situasjoner.

I nærvær av en annen som er tilstede, vil stress og uro ofte gi slipp, slik at du kan finne det rolige stedet i deg selv.

Psykosyntese er en selvreflekterende tilnærming som vektlegger innsikten du har fått gjennom egen erfaring, og setter din unike erfaringsverden i høysetet.

Psykosyntese bygger på et humanistisk og positivt menneskesyn med tillit til individets ressurser og naturlige orientering mot vekst og den har et åndelig perspektiv på utvikling.

Psykosyntese terapi søker å lindre lidelse, løse opp i aktuelle problemstillinger, og å bistå deg i å utvikle ditt unike potensiale. 

Gjennom refleksjon og meditasjon utvikles din bevissthet og din evne til tilstedeværelse.

Den terapeutiske dialogen bidrar til et mer bevisst forhold til livets prosesser og en bedret evne til å samarbeide med disse.

Gjennom visualisering, symbolarbeid og andre kreative tilnærminger, åpner vi opp for det potensiale som bor i deg og hjelper det å komme til uttrykk.

Resultatet kan være økt livskvalitet igjennom ditt forhold til deg selv, dine relasjoner til andre og hvordan du velger å leve livet ditt.

SAMTALETERAPI FOR DEG SOM ØNSKER.......

 • Økt bevissthet om dine ressurser og muligheter
 • Tillit til deg selv og din indre vekst
 • En samtalepartner ved viktige veivalg
 • Støtte i håndtering av livskriser, problemer eller konflikter
 • Å finne en vei ut av ensomhet, depresjon, angst og uro
 • Å se nærmere på hvordan din historie påvirker deg
 • Å utvikle dine relasjoner
 • Et rom for utforskning av livets store spørsmål
 • Å se nærmere på dine drømmer
 • Å være mer tilstede i livet ditt
 • Økt kreativitet og livsglede

JMuligheter.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter
Wenche's Naturterapi - Tlf: 957 42 111